Responsive Ad Slot

Maid FinderFind employer quickly!
Download the App!
Latest

Buhay Pinay

Features

People

Sports

Philippine News

Join us at Facebook!

Chinese Horoscope

28 March 2016


UNGGOY. Isinilang noong 1920/32/44/56/68/80/92
Bigyan ng importansya ang sariling kapakanan dahil naabuso ka na ikaw lagi ang inaasahang kumilos sa lahat ng bagay. Kahit piliting mag-relax, hindi ka mapapalagay dahil sa dami ng iniisip. Marami sa isinilang sa taon ng unggoy ay mas pinipili ang huwag mag-asawa, pero kung mahahanap ang taong makakasundo at suportado ka sa iyong gusto, huwag nang pakawalan ito. Lucky numbers: 17,19,20 at 23.
44.
TANDANG Isinilang noong 1921/33/45/57/69/81/93
Magkakaroon ng kumpiyansa sa sarili at makakaasa ka rin ng tulong sa mga kaibigan kung kinakailangan. Sumali o manood ng laro o sport na gusto mo: makakatulong ito na mabago ang iyong pananaw. Kahit iniiwasang isipin, mababahala ka rin sa pabalik-balik na problema sa pamilya. Harapin ito nang husto upang matapos na. Magulo ang love life at titindi ang away dahil sa panloloko. Lucky numbers: 1,25,33 at 45.

ASO. Isinilang noong 1922/34/46/58/70/82/94
Kung negatibo ang pag-iisip, o ayaw mong maging aktibo sa anumang bagay o wala kang interes sa iyong paligid, kumilos ka agad dahil baka senyales ito ng nervous breakdown. Dahil dito, ang nararamdamang mga sakit sa katawan ay nasa isip mo lang. Ang labis na pag-aalala at kalungkutan ang maaaring sanhi nito. Hanapin ang lunas na ikatatahimik ng kalooban at gaganda ang pakiramdam. Lucky numbers: 11, 36, 39 at 40.
.
BABOY. Isinilang noong 1923/35/47/59/71/83/95
Ganado at malilibang ka ngayon, pero dahil hindi nakatuon ang atensyon sa mahahalagang bagay, hindi maayos ang pagde-desisyon mo. Malaki ang tsansa na umangat ka ng husto sa iyong trabaho, at ito ay hindi lang dahil sa iyong talento, kundi sa pagiging mababa ang loob, kaya iwasan ang pagyayabang! Dahil sa iyong sense of humor ay madali kang makikibagay sa lahat ng tao, sa loob at labas ng trabaho. Lucky numbers: 21, 28, 37 at 41.

DAGA. Isinilang noong 1924/36/48/60/72/84/96
Maiirita ka sa sari-saring bagay na nangyayari sa paligid mo, lalo na kung sa bahay ka nagta-trabaho. Sa kabila nito, magiging masaya ang love life: kung ikaw ay single, mai-in love ka na ngayon, at kung may asawa, magkakaroon kayo ng maliligayang sandali. Mag-ingat sa manloloko, lalo na sa nagpapanggap na nag-aayos ng mga sirang bagay. Lucky numbers: 16, 22, 39 at 40.
 39.
BAKA. Isinilang noong 1925/37/49/61/73/85/97
Hindi inaasahan, maaakit ka sa taong ibang-iba sa iyo, na alam mong hindi nababagay sa iyo, pero mahihirapan kang labanan ang nararamdaman. Magiging mainipin ka kaya agad mong susunggaban ang mga bagay na iaalok sa iyo, para lang may pagkaabalahan. Mag-ingat na magpakita ng kahit konting pagmamalabis dahil pagmumulan ito ng away. Dapat maagapan agad ang problema sa pamilya upang makapag-isip ng maayos bago dumating ang problema naman sa trabaho. Lucky numbers: 12, 19, 28 at 31.
.
TIGRE Isinilang noong 1926/38/50/62/74/86 at 98
Hihina ang iyong resistensya dahil sa labis na tensyon at nerbiyos na nararamdaman. May magandang oportunidad na darating, kailangang lang na banatin ng husto ang kamay upang maabot ito. Magpakita ng tapang na harapin ang problema, lalo na sa tahanan, sa halip na hayaang manaig ang ilusyon laban sa realidad. Lucky numbers: 11, 25, 37 at 40.

 KUNEHO Isinilang noong 1927/39/51/63/75/87
Kung may anak, mas lalo kang mapapalapit sa kanila ngayon, makukuha mo ang tiwala nila kaya masasabi nila sa iyo ang kanilang problema. Ang pagsasama ay dadaan sa pagsubok ngayon; may mga hadlang na pumipigil na lumalim ang relasyon o maging sa plano na gawing legal ang pagsasama. May mga bagay na nakagawian at paniniwala ang kailangang maiwaksi upang ma-enjoy mo ng husto ang buhay. Lucky numbers: 3,17, 24 at 35.

 DRAGON Isinilang noong 1928/40/52/64/76/88
Makakaramdam ng kabag sa hindi malamang dahilan. Iwasang uminom ng soft drinks, ngumuya ng chewing gum at siguraduhing kumain ng dahan dahan sa kalmado at relaxed na paraan. Madali sa iyo ngayon ang magpahayag ng saloobin at magpakita ng autoridad. Mabibigyan ng pansin ang pagiging masistema at masigasig sa trabaho. Panahon na upang kalimutan ang matatandang paniniwala at ideya na pumipigil sa iyong maipakita ang tunay na potensyal. Lucky numbers: 5,11,18 at 27.

AHAS Isinilang noong 1929/41/53/65/77/89
Maaakit ka sa sa isang tao pero nag-aalangan kang lapitan ito sa takot na mapahiya; maging matapang ka at subukan mo! Maganda ang kalagayan ng kalusugan. Planuhin ang mga gawain upang mas marami kang matapos at hindi ka gaanong mapagod. Iwasan ang mga nakakasindak na ideya, o sumugal sa mga bagay na hindi sigurado. Huwag gaanong umasa sa bangko lalo na kung malaking halaga ang kailangan mo. Lucky numbers: 13, 24, 28 at 43.

KABAYO. Isinilang noong 1930/42/54/66/78/90
Wala kang sigla at maikli ang pasensya mo ngayon kaya gugustuhin mong bitawan na ang plano na alam mong hindi matatapos agad. Iwasang mapagod nang husto sa trabaho dahil mahina ang katawan mo ngayon. Huwag gaanong panghinayangan ang nasirang relasyon dahil lilipas din ang sakit ng kalooban. Mas mainam nang maghiwalay kaysa tiisin ang pagsasamang puno ng tensyon. Lucky numbers: 20, 23, 25 at 47.

KAMBING. Isinilang noong 1919/31/43/55/67/79 at 91
May panganib na maapektuhan ang seguridad ng trabaho o lisanin ito ng dahil sa problema sa kalusugan. Ramdam mo ay blangko ang iyong utak, pero ang totoo ay punumpuno ito ng mga ideya kaya naapektuhan ang iyong desisyon. Kung magpapasa ng trabaho sa iba, huwag gaanong magtitiwala na magagampanan ito ng tama, alaming mabuti ang nagawa upang maiwasan ang mas malaking problema. Lucky numbers: 3, 16, 25 at 48.

Don't Miss