Responsive Ad Slot

Maid FinderFind employer quickly!
Download the App!
Latest

Buhay Pinay

Features

People

Sports

Philippine News

Join us at Facebook!

Chinese Horoscope: Covers Jan. 1-15, 2017

04 January 2017

DAGA. Isinilang noong 1924/36/48/60/72/84/96 
May nakabadyang kabiguan sa trabaho kung hindi magsisipag nang husto, at matututong makibagay sa mga kasamahan. Magsikap na mapaganda ang aura sa umaga pa lamang para gumaan ang loob ng mga tao sa paligid mo. Huwag kaligtaan na gampanan ang lahat ng responsibilidad para walang maisisi sa iyo. Sa pamilya, iwasan ang magbigay nang sobra at baka ikaw ang mawalan sa panahon ng pangangailangan.

BAKA. Isinilang noong 1925/37/49/61/73/85/97 
Mahihirapang umusad sa trabaho kung hindi itutuon ang pansin sa ginagawa. Bawasan ang pagbababad sa social media at isipin kung paano aasenso, lalo na sa panahon ng taghirap. Hindi ka laging malakas at masigla sa bawat oras. Kapag inabot ng pangungulila, isipin lang lagi ang mga masasayang alaala ng nagdaan. Umiwas sa alinmang tukso, mula sa pag-ibig at sa pamimili ng hindi kailangan. Pagtuunan ng pansin ang pangangailangan ng kapamilya, ngunit huwag magbigay ng sobra. Alagaan muna ang sarili bago ang iba.

TIGRE Isinilang noong 1926/38/50/62/74/86 at 98 
Mahaharap sa malaking gastusin kaya paglaanan ito. Gayunpaman, may idudulot ng mabuti ang paghihigpit ng sinturon dahil ang pinaglaanan ng pera ay yayabong, at mas malaki ang ibabalik na halaga sa tamang panahon. Sa mga wala pang asawa, maganda ang senyales para makilala na ang magiging ka partner sa habang buhay. Malungkot man ang iyong Pasko sa ngayon, hindi maglalaon ay makakatagpo na rin ng taong magmamahal sa iyo ng lubusan. Iwasan ang paglabas kapag maalimuom at baka magkasakit.

 KUNEHO Isinilang noong 1927/39/51/63/75/87 
Maaring magkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa iyong boss. Huminahon at magpaliwanag nang husto at malaki ang pag-asa na magkakaintindihan din kayo at magkakaunawaan. Ingatan ang kalusugan at huwag magpadala sa dalamhati, lalo na ngayong panahon ng taglamig. Isipin lagi ang mga nakaraang masayang araw, at ituon ang pansin sa panahon na maari ka nang bumalik para makasama ang pamilya muli. Samantalahin ang panahon na nakakalibot nang buong laya sa araw ng iyong pahinga.
.
 DRAGON Isinilang noong 1928/40/52/64/76/88 
Mag-ingat na hindi ka madala ng iyong mapusok na ugali dahil baka mawalan ka ng trabaho ng dahil dito. May panahon para ipaglaban ang iyong karapatan, at mayroon din para ibalanse ang lahat nang sa gayon ay hindi magsisi sa bandang huli. Mayroon kang malaking bagay na pagkakagastusan kaya magsimula nang mag-ipon. Laging ipaalala sa mga iniwang mahal sa buhay na hindi biro ang magtrabaho sa ibang bansa, at ang kinikita ay hindi ganoon kalaki para pagbigyan ang kanilang mga kapritso.

AHAS Isinilang noong 1929/41/53/65/77/89 
Pagsikapan na maging mas alerto sa mga darating na buwan at araw. Ang dati-rating maingat na paggalaw ay lagyan ng kaunting enerhiya para mahawa ang mga katrabaho, kasambahay at kagrupo. Mas maraming proyekto ang nangangailangan ng iyong pansin at tulong sa mga darating na buwan. Sa pamilya, iwasan ang magalit dahil walang idudulot na maganda ito, lalo na at wala ka naman sa tabi nila para matutukan sila sa lahat ng oras. Ang saili mo ang alagaan mo nang maigi dahil marami ang umaasa sa iyo.

KABAYO. Isinilang noong 1930/42/54/66/78/90
Nakabadya ang pag-angat muli ng negosyong humina nang husto sa mga nagdaang buwan. May mga proyektong ilalapit sa iyo na magdaragdag ng dagdag kita. Iwasan ang malungkot at sumama ang loob ng dahil sa mga suwail na kaanak. Sila ang may problema at hindi ikaw. Ingatan lagi ang kalusugan dahil may nakabadyang sakit na hindi agad malulunasan. Lagi kang bibiyayaan dahil sa laki ng iyong puso at natural na kabaitan. Sa kabila nito, masama kang magalit kaya pagsikapan na laging maganda ang iyong disposisyon.

KAMBING. Isinilang noong 1919/31/43/55/67/79 at 91 
Maraming naiinggit na tao sa paligid mo. Iwasan sila para mas gumanda ang salubong ng bagong taon sa iyo. Mahusay kang magtrabaho bagamat madaling mainip at mawalan ng pasensiya. Humanap ng ibang pagkakalibangan para maiwasan ang pag-usbong ng ganitong ugali. Palaging isipin na ang tagumpay ay nakakamit lang ng mga masisipag at matitiyaga. Iwasan ang laging pag-iisip tungkol sa pag-ibig. May tamang panahon para diyan, at mayroon din sa trabaho at iba pang mahalalagang bagay.

UNGGOY. Isinilang noong 1920/32/44/56/68/80/92
Malaking kalungkutan ang bumabalot dahil sa pagkakasakit ng isang malapit sa puso. Bagamat mahirap ay magsikap ka na mapaganda ang iyong pananaw dahil kailangan ka para magbigay ng lakas sa iyong mahal sa buhay. Ituon ang isip sa trabaho at maganda ang idudulot nito. Sa ganitong paraan din ay mas madaling maaabot ang mga pangarap, hindi lang para sa iyo kundi para sa mga kapamilya. Alagaan ang iyong kalusugan dahil kailangan mong maging matatag para sa iba.

TANDANG. Isinilang noong 1921/33/45/57/69/81/93
Maraming malalaking pagbabago sa buhay ang nakabadya para sa iyo. Bagamat madadagdagan ng isa pang taon ang iyong edad, hindi ito magiging sagabal para mapanatiling masigla at masaya ang buhay. Maraming biyahe ang nakabadya para sa iyo. Pag-ipunan ang mga ito para lalong maging masaya ang paglilibot sa ibang lugar. Sa mga may-asawa at anak, magkahalong saya at lungkot ang kakaharapin, subalit laging isipin na ang lahat ng ito ay parte ng buhay. Sikaping maging masaya at laging positibo ang pananaw.

ASO. Isinilang noong 1922/34/46/58/70/82/94
Nalilito ang maraming tao sa paiba-iba ng iyong isip. Mabait ka man at masipag, hindi naman alam ng mga tao sa paligid mo kung bigla na lang iiba ang ihip ng hangin at mababalewala ang mga iniwang pangako. Sikapin na paninindigan lagi ang iyong mga pangako. Sa mga may-asawa, laging pakaisipin na ang unawaan ang susi para sa pangmatagalang pagsasama. Hindi mainam na nahihiwalay sa mahal sa buhay, kaya dapat ay laging nasa isip ang pagiging maunawain at tapat.

BABOY. Isinilang noong 1923/35/47/59/71/83/95
Malalampasan ang mga pagsubok kung pagtutuunan ito ng pansin at hindi tatakasan. Kailagan mong maging matatag, hindi lang para sa iyo kundi pati sa mga kaanak na umaasa sa iyo. Ang pinakaaasam na biyahe o pasyal ay maaaring maranasan sa taong ito. Ingat, tipid, sipag ang kailangan lagi para umasenso at makamit ang mga pangarap. Ganito rin ang laging itanim sa isip ng mga kaanak para sabay-sabay kayong aangat.

Don't Miss