Responsive Ad Slot

Maid FinderFind employer quickly!
Download the App!
Latest

Buhay Pinay

Features

People

Sports

Philippine News

Join us at Facebook!

Chinese Horoscope: Covers Feb. 16-28, 2017

16 February 2017

UNGGOY. Isinilang noong 1920/32/44/56/68/80/92
Mag-ingat na maubusan ng lakas! Minsan ay hindi mo natatantiya ang kaya mong gawin, kaya inaabot ka ng nerbiyos kapag naghahabol sa oras. Sa trabaho, may magandang alok ang darating. Bago tanggapin o tanggihan ito, humingi ng payo sa taong alam mong makakatulong sa iyo. Humanap ng mga bagong mapaglilibangan upang maiwasang magmukmok at maawa sa sarili. Lucky numbers: 16, 22, 31 at 44.

TANDANG Isinilang noong 1921/33/45/57/69/81/93
Malilito ka sa pagharap sa importanteng pagpili. Huwag mag-alala dahil babalik din agad ang tatag ng loob kung makokontrol mo ang emosyon. Upang makaiwas sa problema sa sikmura, ugaliing kumain ng balanseng pagkain sa halip na kung anu-ano ang kinukutkot. Huwag hayaang may makialam sa pribadong buhay; iwasan ang mga taong mahilig mangggulo. Lucky numbers: 17,20,31 at 41.

ASO. Isinilang noong 1922/34/46/58/70/82/94
May tsansa kang hanapin ang iyong kapalaran sa direksyong gusto mo. Talasan ang pakiramdam upang hindi masayang ang parating na magandang pagkakataon; mag-isip mabuti bago magdesisyon. Iwasan muna ang pakikipag-ugnayan sa mga kaibigan upang mapagbuti ang trabaho, kahit na hindi magiging madali ang lahat. Maraming maiinis sa iyo dahil sa iyong pagiging dominante. Lucky numbers: 19,23,28 at 30.
.
BABOY. Isinilang noong 1923/35/47/59/71/83/95
Kahit hindi gaanong nakatuon ang atensyon, hindi mawawala ang iyong husay. Dahil sa lawak ng kaalaman at pag-iisip, maipapakita mo ang kakaibang talino. Hindi ka masaya sa mga kasamahan at matatanto mong mahirap humanap ng totoong kaibigan. Mas lalakas ang iyong imahinasyon at makakaisip ka ng mga proyektong gusto mo, mahihirapan ka nga lang piliin kung alin ang pinakamaganda. Lucky numbers: 15,19,25 at 40.

DAGA. Isinilang noong 1924/36/48/60/72/84/96 
Maraming hindi inaasahang pangyayari ang darating. Matataranta ka man, may idudulot ding maganda ito para sa iyo. Kung may nalalaman ka, huwag mag-atubiling isuplong ang mga nang-aabuso at nananakit ng mga bata, tungkulin mo ito bilang isang mabuting mamamayan. Dahil sa pagkainis sa trabaho ay hindi ka gaanong makapag-enjoy sa buhay. Magtiyaga ka muna dahil may maganda itong kapalit. Lucky numbers: 9,17,27 at 45.
 39.
BAKA. Isinilang noong 1925/37/49/61/73/85/97 
Kung may asawa, may matutuklasan ka pang magandang katangian ng kabiyak kaya lalong tatamis ang pagsasama. Kung walang karelasyon, makakadama ka ng labis na kaligayahan kapag nakilala mo na ang taong matagal nang hinahanap. May sapat kang oras upang balensehin ang obligasyon sa trabaho, pamilya at maging sa ibang bagay. Kung nais magtagumpay, ibayong pag-aaral ang kailangan upang wala kang makaligtaan. Lucky numbers: 21,29,30 at 37.
.
TIGRE Isinilang noong 1926/38/50/62/74/86 at 98 
Sa kabila ng ngiti at tahimik na ugali, magpapakita ka ng tapang na manindigan. Anuman ang inaasam ay makukuha mo dahil ibubuhos mo ang lahat mong makakaya. Gawin ang mga bagay na matagal nang pinag-isipan. Mahalaga sa iyo ang tahanan, pero hindi ka na sigurado sa nararamdaman at sa relasyon ninyong mag-asawa. Maninimbang ka ng husto ngayon, kumalma at kontrolin ang sarili. Lucky numbers: 14,26,28 at 36.

 KUNEHO Isinilang noong 1927/39/51/63/75/87 
Mas magiging palakaibigan at makwento ka ngayon kaysa dati. Nanaisin mo ring mapabilang sa grupo at sa taong malalapit sa iyo sa pagbuo ng mahahalagang proyekto o makipagpalitan ng ideya. Bigla ay parang lahat ng bagay ay napakadali para sa iyo, samantalahin ito at isagawa agad ang matagal nang plano. Sumubok ng ibang pagkain, ibang klase ng gulay, isda o prutas, kapalit ng lagi mong kinakain;. Lucky numbers: 5,8,21 at 33.

 DRAGON Isinilang noong 1928/40/52/64/76/88 
Upang masigurong magtagumpay ang plano, pag-aralang mabuti at ayusin ang lahat ng bagay, at samahan ng tapang at sigasig. Magiging maingat ka sa iyong galaw kaya madali kang makakagawa ng bagong relasyon. Madali kang makibagay at makisama kaya kampante ka kahit saan ka pumunta at marami ring maiinggit sa iyo dahil sa taglay mong karisma. Lahat ng bagay ay pabor sa iyo kaya magaan ang pasok ng pera at matutupad ang mga gusto mo. Lucky numbers: 12, 18, 29 at 35.

AHAS Isinilang noong 1929/41/53/65/77/89 
Hindi maganda ang pananaw mo sa buhay ngayon. Idaan mo na lang sa tawa ang lahat upang mabawi ang katahimikan ng loob. Huwag magpadala sa boladas ng kakilala mo tungkol sa magandang alok na pagkakakitaan ng malaki. Huwag umasa sa swerte, maging maingat sa paggastos. Lucky numbers: 16, 24, 28 at 36.

KABAYO. Isinilang noong 1930/42/54/66/78/90
Pagtatalo at away ang maaaring mangyari sa relasyon lalo na kung pareho ninyong igigiit ang inyong katwiran. Bawasan ang kinakain at samahan ng ehersisyo kung nais mong mabawasan ang timbang. Kung nagkakaedad na, mas lalong bantayan ang kinakain at siguraduhing masustansya ito. Lucky numbers: 7, 15, 29 at 31.

KAMBING. Isinilang noong 1919/31/43/55/67/79 at 91 
Kung walang karelasyon, samantalahin ito, lumabas at i-enjoy ang buhay. Maswerte kang makikilala ang matagal nang nakatakda mong soulmate, at hindi mo na siya kailangang hanapin. Kung may asawa, magkakaroon ng mga pagtatalo. Mag-ingat sa pagbili ng mga gamit sa internet o sa mga taong naglalako dahil baka hindi maganda ang kalidad nito, o hindi mo naman talaga kailangan. Lucky numbers: 12, 32, 37 at 45.

Don't Miss