Responsive Ad Slot

Latest

Buhay Pinay

Features

People

Sports

Philippine News

Join us at Facebook!

Ang kapalaran mo

23 April 2017

TANDANG Isinilang noong 1921/33/45/57/69/81/93
Sa pagmamadaling makatapos ay nawawalan ka ng pasensya, mag-ingat na makagawa ng malaking pagkakamali. Magiging masungit at maaring atakihin ng nerbiyos kung hindi ka magdadahan-dahan. Hindi ka magtatagumpay kung mag-isa lang, kaya matututong makibagay sa mga kasamahan upang maging maayos ang trabaho. Lucky numbers: 12,18, 25 at 40.

ASO. Isinilang noong 1922/34/46/58/70/82/94
Puno ka ng sigla at sipag. Mai-in love ka ng husto at mamahalin ka rin ng labis. Maraming maiinggit sa masayang kalagayan mo ngayon. Madali kang mapaniwala, pero buksan ang isip at huwag basta maniwala sa mga hula, lalo na tungkol sa katapusan ng mundo. Ibaling ang pansin sa mas makabuluhang bagay. Lucky numbers: 15, 22, 35 at 41.
.
BABOY. Isinilang noong 1923/35/47/59/71/83/95
Kung hindi maiiwasan ang pagbibiyahe, makakaranas ng pagkabalam ng flight at iba’t iba pang problema, tawanan na lang ito, kesa magggalaiti sa inis. Magiging sentimental ka ngayon dahil sa pangarap na hindi natutupad, at mahanap ang tila imposibleng pag-ibig na inaasam. Ingatan ng husto ang personal mong mga gamit. Pag-aralang mabuti ang lahat bago magpasya sa paglalagakan ng pera mo. Lucky numbers: 7, 19, 26 at 36.

DAGA. Isinilang noong 1924/36/48/60/72/84/96 
Kung single, magkakaroon ng love affairs na ayon sa gusto mo, o kung may dating ka relasyon, lalong titibay ang inyong samahan, kaya baka kasal na ang kasunod! Madali kang mapagod at mawalan ng sigla. Kung madidisiplina ang sarili, bawasan ang labis na pagkain, alak, kape at sigarilyo. May tsansang darating ngayon bagamat hindi mo inaasahan kung saan manggagaling. Lucky numbers: 21, 28,33 at 44.

BAKA. Isinilang noong 1925/37/49/61/73/85/97 
May pagka-bayolente ang reaksyon mo sa malalapit sa iyo, at alam mong hindi ito makatwiran; mag-ingat ka. Bibigyan mo ng dagdag atensyon ang mahal mo, pero kung may mga anak, posibleng makaramdam ito na napapabayaan sila at magrebelde. May mababait kang kapitbahay; kung gusto mong igalang nila ang iyong katahimikan, irespeto mo rin sila. Lucky numbers: 9, 17, 33 at 45.
.
TIGRE Isinilang noong 1926/38/50/62/74/86 at 98 
May naiinis sa iyo at maiinis ka rin sa iba kaya umiiwas ka sa mga kaibigan at kakilala. Hindi mo din kasi kaya ang pagiging diktador nila. Mag-ingat sa pakikipagtalo sa malalapit sa iyo. Iwasang bigyan ng malisya ang bawa’t kilos ng asawa o karelasyon dahil malaking away ang ibubunga nito. Sa halip na magtanim ng galit, ibuhos lahat ang sama ng loob upang maayos agad ang problema. Lucky numbers: 6, 22, 29 at 37.

 KUNEHO Isinilang noong 1927/39/51/63/75/87 
Nasanay kang manduhan ang mga nasa paligid mo. Kung babawasan mo ang sobrang paghihigpit, magagagamit mo ang iyong lakas na malunasan ang iba pang problema. Huwag pumasok sa isang transaksyon na hindi ka sigurado. Mag-ingat sa pagiging gahaman dahil baka maharap ka sa malaking problema! Alam mong itinuturing kang mamahaling hiyas ng karelasyon, pero kailangan ding bigyan siya ang papuri at sapat na kalayaan. Lucky numbers: 1, 27, 31 at 42.

 DRAGON Isinilang noong 1928/40/52/64/76/88 
Puno ng pagmamahal ang paligid mo. Ngayon ay mas pinahahalagahan mo ang mga taong dating kinaiinisan mo. Dahan-dahan at huwag madaliin ang pagkain upang maiwasan ang pananakit ng sikmura. Iwasan ang mga bagay na nakakapag-irita sa iyo, at mga pagtatalo. Hangad mo na laging malayo ang iyong marating, pero iwasan na malasing. Lucky numbers 16, 28, 32 at 41.

AHAS Isinilang noong 1929/41/53/65/77/89 
Magagampanan ng maayos ang iyong trabaho. Walang masasayang na oras dahil gusto mong maayos ang lahat. Mag-ingat sa pagmamaneho lalo na sa gabi. Upang makakuha ng magandang resulta sa trabaho, kailangang mong kumayod ng husto upang makaagapay at iakma ang sarili, pero huwag mag-alala, hindi ka mawawala at walang pangit na sorpresang magaganap. Lucky numbers: 15, 24, 37 at 43.

KABAYO. Isinilang noong 1930/42/54/66/78/90
Posibleng mapabilang ka sa maswerte at may matagumpay na panibagong buhay. Iiwasan mo nang sumugal sa mga mahirap at imposibleng proyekto, at mas magiging praktikal ang pananaw mo. Dahil sa angking tiwala sa sarili kaya maswerte ka rin sa pag-ibig. Mabibiyayaan din ang tiyaga at sikap dahil mapapalapit na sa taong matagal mo nang hinahangaan. Mag-ingat sa anumang transaksyon sa lupa ngayon Lucky numbers: 19, 20, 25 at 31.

KAMBING. Isinilang noong 1919/31/43/55/67/79 at 91 
Malaki ang tsansa na makilala ang isang taong makakasundo mo ng husto. Maraming problema kang binubuno kaya mabagal ang pag-asenso mo. Mapipilitan ka ring tanggapin ang mga bagay na kinatatakutan mo. Nahihirapan kang sundan ang mga bagong pamamaraan sa trabaho, pero kailangang mong umagapay upang makaalpas sa puwesto mo ngayon. Lucky numbers: 12, 16, 28 at 41.

UNGGOY. Isinilang noong 1920/32/44/56/68/80/92
Gaya ng iba, naniniwala kang mahirap makamit ang kaligayahan. Buksan ang mga mata, ang kaligayahan ay nasa paligid, at abot kamay lang, kailangan mo lang itong abutin. Gagana ng husto ang iyong karisma kaya marami kang makikilalang bagong kaibigan. Masalimuot ang pakikipagtrabaho sa ibang bansa, walang katapusang diskusyon at negosasyon sa kontrata; dagdagan ang pasensys at diplomasya. Lucky numbers: 18, 23, 29 at 33.

Don't Miss