Responsive Ad Slot

Maid FinderFind employer quickly!
Download the App!
Latest

Buhay Pinay

Features

People

Sports

Philippine News

Join us at Facebook!

Ano ang hatid ng Oktubre sa iyo

16 October 2017

TANDANG Isinilang noong 1921/33/45/57/69/81/93
Palagay ang loob mo at masaya kahit saan ka magpunta ngayon. Tahimik at payapa rin ang love life mo. Pero wala kang swerte sa pera ngayon, kaya iwasan ang anumang klase ng sugal. Makakahanap ka na rin ng bagong malilipatan. Iwasan na masobrahan sa lahat ng bagay gaya ng pagkain, alak, sigarilyo at maging sa trabaho. Tandaan na ang kalusugang pisikal at pag-iisip ay nakasalalay sa iyo, at sa iyong gawain. Lucky numbers: 6, 15, 33 at 40.

ASO. Isinilang noong 1922/34/46/58/70/82/94
Iwasan ang labis na pag-aaalala na maaring makaapekto sa kalusugan, at libangin ang sarili. Malaki ang tsansa na tumaas ang posisyon sa trabaho o maumentuhan. Magiging aktibo ang social life mo ngayon. Hindi inaasahang pera ang darating na labis mong ikatutuwa. May badya ng pagtatalo sa mag-asawa dahil sa gastusin; handa kang gumastos ng malaki upang mapaganda ang bahay, pero gustong magtipid ng kapartner mo. Lucky numbers: 19, 23, 28 at 41.

BABOY. Isinilang noong 1923/35/47/59/71/83/95
Maganda ang kalusugan, pero kung marami kang kinakain, madidiskubre mong nandiyan pa rin ang gout mo. Malinaw ang isip mo na isantabi muna ang ma-ambisyong proyekto, pero madali kang magtiwala agad. Mag-ingat sa pananalita upang maiwasan ang lungkot at pagka-irita na dulot nito. Sensitibo at mahilig pa ring mangarap nang gising, hindi ito makakatulong sa pagharap sa kabiguan. Lucky numbers: 17, 20, 32 at 45.

DAGA. Isinilang noong 1924/36/48/60/72/84/96 
Magandang ideya, magandang kondisyon, at maayos ang relasyon mo sa lahat. Posibleng bigyan mo ng importansya ang love life, lalo na kung mabibighani ka sa unang pagkikita. Posibleng makaranas ng pananakit ng ngipin kaya iwasan ang matatamis na inumin at ngumuya ng chewing gum. Ayusin agad ang mga bayarin upang makaiwas sa problema dahil magiging abala ka sa mga darating na araw. Lucky numbers: 22, 29, 31 at 37.

BAKA. Isinilang noong 1925/37/49/61/73/85/97 
Pakiramdam mo ay nakatali ka sa obligasyon sa pamilya, pero may paraan para gumaan ang pasanin. Upang tumibay ang posisyon sa trabaho, magpakita ng ng tiyaga at sipag. Maaring dumaan sa pagkalito at hindi pagkaka-intindihan ang problema sa pagsasama. Iwasan ang maruruming lugar at hindi sariwang pagkain dahil baka magdulot ito ng problema sa kalusugan. Huwag iinom ng gamot na pampakalma, lalo na kung hindi ito inireseta sa iyo. Lucky numbers: 16, 25, 34 at 43.
.
TIGRE Isinilang noong 1926/38/50/62/74/86 at 98 
Sa trabaho, mag-ingat sa maling hinala at sa panunulsol ng mga kasamahan. Hangga’t maaari, iwasan muna ang bumiyahe ng malalayo upang makaiwas sa sari-saring kaguluhan na pwedeng maranasan. Sa pananalapi at iba pang mahalagang bagay, pagkatiwalaan ang sariling diskarte dahil maaayos mo itong mabuti. Masaya, balanse at puno ng pagmamahal ang pagsasama ngayon. Ito ang tamang panahon para bumuo ng plano sa hinaharap, gaya ng pagpapakasal, o mas maging masaya ang pagsasama. Lucky numbers: 19, 22, 39 at 40.

 KUNEHO Isinilang noong 1927/39/51/63/75/87 
Magiging agresibo at pabigla-bigla ka sa kilos mo. Isang kaibigan ang magbibigay ng tip na ikasisiya mo ng husto. Napapanahon ang pakikipag-team up sa ibang kasamahan; gampanan ang tungkulin at huwag sisihin ang iba sa iyong kabiguan. Walang silbi kung patuloy mong kakaawaan ang sarili. Kung nalulungkot, makipag-kaibigan at mahahanap mo rin agad ang taong nakakasundo mo. Lucky numbers: 7, 16, 35 at 38.

 DRAGON Isinilang noong 1928/40/52/64/76/88 
Iba’t ibang problema ang magpapasakit ng ulo mo; piliting kontrolin ang sarili at iwasang magalit sa malapit na kamag-anak. Sa trabaho, kailangan mong sundin ang utos ng nakatataas sa iyo, kahit hindi mo siya gusto. Respetuhin ang anumang sikreto ng karelasyon, kung hindi ay baka iwan ka nito. Mas magiging maingat ka ngayon sa iyong ari-arian at iiwas sa mga delikadong transaksyon. Lucky number: 9, 13, 26 at 42.

AHAS Isinilang noong 1929/41/53/65/77/89 
Magaan ang pasok ng pera ngayon, at walang kahirap hirap mong makukuha ito. Sa kabila nito, makakaramdam ka ng matinding pagod at minsan ay parang nasisiraan ka ng loob. Maghinay-hinay sa galaw, maglakad-lakad at mangarap. Kung nalulungkot, akakatagpo ka ng taong magpapasaya sa iyo. Kung may karelasyon, malaking suporta ang matatanggap. May magandang oportunidad ang nakalaan sa iyo. Kilalanin ang mga taong maaring makatulong sa iyo. Lucky numbers: 15, 18, 29 at 33.

KABAYO. Isinilang noong 1930/42/54/66/78/90
Maging madiplomasya sa iyong relasyon, kontrolin ang sungay at gumamit ng matatamis na salita. Mas maganda ang tsansa mo ngayon sa papasukang negosyo. Maganda ang lagay ng pananalapi, may regular na perang matatanggap, at nasa maayos na pamamahala ito. Maging maingat din sa pakikipag-usap sa pamilya dahil sila lang ang nakakaunawa sa iyo, pero kapag nagbitaw ka ng pangit na salita, hinding- hindi nila kakalimutan ito. Lucky numbers: 3,9,14 at 36.

KAMBING. Isinilang noong 1919/31/43/55/67/79 at 91 
Kung laging pagod, uminom ng vitamins at ingatan ang sarili. Ang pagnanais na lumagay sa tahimik o mamuhay ng mag-isa ang nagbibigay ng motibo sa iyo. Sa trabaho, ang sipag at tiyaga ay mabibigyan ng pansin, pero ang orihinal na ideya ay tila hindi papasa. Ang labis na pagkahilig sa pagkain at sex ay hindi na tama; humanap ng ibang mapaglilibangan. Ingatan ang relasyon sa kaibigan, maging maunawain. Lucky numbers:5, 18, 25 at 40.

UNGGOY. Isinilang noong 1920/32/44/56/68/80/92
Malakas ang intuisyon mo, kaya makakatulong ito na makaiwas sa malaking pagkakamali. May perang darating, pero iwasan ang delikadong transaksyon. Ingatan ang lalamunan sa panahong ito. Kailangang magkaroon ng kasunduan sa pamilya. Sa labas ng tahanan, magagamit mo ng husto ang karisma at husay mo ngayon, kaya makakaasa ka ng suporta sa mga plano mong gawin. Lucky numbers: 11, 25, 34 at 46.

Don't Miss