Responsive Ad Slot

Maid FinderFind employer quickly!
Download the App!
Latest

Buhay Pinay

Features

People

Sports

Philippine News

Join us at Facebook!

Anong suwerte ang hatid ng Nobyembre sa iyo?

02 November 2017

TANDANG. Isinilang noong 1921/33/45/57/69/81/93
Babalik ang dating iniindang sakit- magpakonsulta agad. Hindi madali ang pakikipagrelasyon dahil pabago-bago ang isip mo. Baguhin ang pakikitungo sa magulang, matanda na sila upang bigyan pa ng alalahanin. Malaki ang pagnanasa mo na kumita ng malaki kaya kahit mahirap ay pilit mong kinakaya, at lalo ka lang gaganahan magtrabaho. Lucky numbers: 12, 25, 30 at 45.

ASO. Isinilang noong 1922/34/46/58/70/82/94
Madali kang masasanay sa bagong trabaho o paligid kaya handa ka sa mga pagbabagong magaganap. Komportable ang pamumuhay pero baka magkaproblema sa mamanahin. Masaya rin ang love life ngayon. Iwasang maging diktador sa pamilya upang hindi ka kainisan. Huwag gaanong mag-alala sa problema sa kalusugan; magpagamot kung kinakailangan, pero huwag itong gawing dahilan para magmukmok. Lucky numbers: 9, 11, 28 at 31.

BABOY. Isinilang noong 1923/35/47/59/71/83/95
Matapang kang humarap sa problema, hahanapan mo ng solusyon ang lahat. Ang simpleng pagkikita ay maaring mauwi sa malalim na pagkakaibigan. Malaki ang tsansang magtagumpay sa larangang pinasukan mo. Matatag din ang pananalapi, singilin ang perang nararapat sa iyo. Huwag gatungan ang pagseselos ng karelasyon dahil baka lumala ang galit nito na maaaring humantong sa hiwalayan. Lucky numbers: 16, 33, 39 at 41.

DAGA. Isinilang noong 1924/36/48/60/72/84/96 
Balisa ka sa panahong ito; piliting kumalma. Ang trabaho ay puno ng tensyon at problema, subukang manahimik muna. Nagiging sunud-sunuran ka na lang sa iba; kumilos agad at gampanan ang responsibilidad . Naguguluhan ka sa likot ng mga anak, lalo na kung mga bata pa sila; bantayan silang mabuti upang makaiwas sa aksidente sa loob ng bahay. Lucky numbers:19, 26, 35 at 44.

BAKA. Isinilang noong 1925/37/49/61/73/85/97 
Malaking pagbabago sa love life, lalo na kung nagsimula ito sa pagkakaibigan na humantong sa pagmamahalan. Ikaw ang magiging sentro ng kaganapan sa tahanan, kaya magkakaroon ka ng dagdag na pribilehiyo. Huwag balewalain ang mga maliliit na bagay na nagpapasaya sa iyong pang araw-araw na buhay. Mag-ingat sa trangkaso sa panahon ngayon. Matatag ang negosyo, pero mag-ingat pa rin sa paghawak sa pera. Lucky numbers:12, 27, 35 at 40.

TIGRE Isinilang noong 1926/38/50/62/74/86 at 98 
Magkakaroon ka ng sapat na tapang at sigla upang harapin ang lahat. Huwag pagselosin ang kapartner dahil baka ikaw ang magsisi sa huli. Sa pamilya, iwasang husgahan ang lahat dahil sa pansariling kagustuhan. Maghinay-hinay sa gastusin upang makaiwas sa problema. Samantalahin ang panahong ito upang dumami pa ang kakilala at kaibigan na makakatulong at magbibigay sa iyo ng suporta balang araw.  Lucky numbers: 5, 19, 23 at 42.

KUNEHO Isinilang noong 1927/39/51/63/75/87 
Hindi ito ang tamang oras para makipag-usap tungkol sa negosyo dahil maikli ang pasensya mo. Isang magandang love affair ang posibleng mabuo sa linggong ito. Kung may asawa, may alitang magaganap, pero hindi naman lalala ang sitwasyon. Piliting pakalmahin ang sarili, abalahin ang sarili sa gawaing mawiwili ka. Matutustusan mo ng maayos ang pangangailangan ng mahal mo sa buhay kaya maayos ang relasyon. Lucky numbers: 15, 20, 29 at 31.

 DRAGON Isinilang noong 1928/40/52/64/76/88 
Mabibigyan ng pansin ang iyong katangian at magbubunga ang pinagpaguran. Masaya ang pamilya, huwag nang balikan ang dating hidwaan. Iwasang makipag-kumpitensya sa asawa o kapartner. Bababa ang resistensya at sigla, kailangan mo ng pahinga. Matutukso kang mag-shopping; magsama ng taong malapit sa iyo na pwedeng magbigay ng payo o pumigil sa iyong pamimili. Lucky numbers: 8, 14, 25 at 30.

AHAS Isinilang noong 1929/41/53/65/77/89 
Maaaliwalas na panahon para sa iyong love life, ang puso ay mapupuno ng saya. Ito na ang pagkakataon na makipagbati sa nakaalitang kapamilya, huwag hayaang tumagal pa ito. Huwag gaanong alalahanin ang mga problemang dumarating dahil kusa din itong maaayos. Kung naninigarilyo, dapat nang ihinto ito upang hindi lumala ang ubo at magkaroon pa ito ng kumplikasyon. Lucky numbers: 20, 28, 32 at 41.

KABAYO. Isinilang noong 1930/42/54/66/78/90
Mahaharap sa problemang makakapekto ng husto sa iyo; makakaasa ka ng tulong mula sa mga kaibigan. Bagong simula sa pagkadiskubre ng mahalagang bagay tungkol sa sarili. Hindi magandang panahon upang pag-usapan ang tungkol sa mana. Makakilala ng bagong kaibigan sa mga paglalakbay. Ang gana sa pagkain ay depende sa gusto mong kainin. Samantalahin ang sipag mo ngayon upang ayusin ang bahay o gumawa ng proyekto upang mapaganda ang tirahan.  Lucky numbers: 19, 33, 34 at 36.

KAMBING. Isinilang noong 1919/31/43/55/67/79 at 91 
Puno ka ng sigla kaya lahat ng nasa paligid mo ay matutuwa sa iyo. Masaya ang tahanan at kung matagal nang kasal, magandang ideya ang magkaroong muli ng honeymoon. Magtatagumpay ka sa pananahimik sa kabila ng paghahamon ng away ng kapitbahay. Mababalanse mo ng maayos ang mga gastusin. Hindi maiiwasan ang pagbabagong magaganap sa trabaho, mahirap man sa umpisa, mas makakabuti ito para sa lahat. Lucky numbers:  1, 22, 31 at 39.

UNGGOY. Isinilang noong 1920/32/44/56/68/80/92
Maging praktikal, huwag nang isulong ang isang ambisyosong bagay na mahirap magawa. Posibleng atakihin ng allergy, iwasan ang pagkaing maaring pagmulan nito gaya ng shellfish,  processed foods at malalansang pagkain. Mag-ingat sa pag-uwi nang mag-isa lalo na kung dis-oras ng gabi, at iwasan ang magugulong lugar. Magkakaroon ka ng atraksyon sa ibang lahi, pero kailangang harapin mo rin ang tsismis. Lucky numbers: 7, 13, 20 at 35.
Don't Miss