Responsive Ad Slot

Maid FinderFind employer quickly!
Download the App!
Latest

Buhay Pinay

Features

People

Sports

Philippine News

Join us at Facebook!

Tuloy ba ang swerte mo sa Nobyembre?

16 November 2017

TANDANG Isinilang noong 1921/33/45/57/69/81/93
Kung hindi mo seseryosohin ang ginagawa, mahaharap ka sa malaking problema. Kailangang maging alisto sa mga nagaganap sa trabaho; habang nagtatagumpay ka, lalong dumarami ang kaaway mo. Magandang kalusugan at masigla ang pakiramdam. Tahimik at matiwasay ang pamilya, pero dagdagan ang lambing, huwag pigilan ang nararamdaman, para lalong tumamis ang pagsasama   Lucky numbers: 12, 19, 33 at 40.

ASO. Isinilang noong 1922/34/46/58/70/82/94
Madali kang makakasabay sa mga nagaganap at matutuhan ang dapat malaman sa trabaho. Mapapawi na rin ang kalungkutan at kawalan ng sigla ng mga nagdaang araw. Huwag tumiklop kapag nasaling ang iyong pride, bawasan ang pagiging emosyonal. Magiging matatag ka sa pagharap at paglutas ng problema sa pamilya. Lucky numbers: 17, 22, 31 at 35.
.
BABOY. Isinilang noong 1923/35/47/59/71/83/95
Huwag mag-atubiling humingi ng payo sa matatalik na kaibigan dahil makakatulong sila. Pagkakataon nang mapabuti ang kalagayan sa trabaho, pero mag-ingat sa pakikipag-usap sa paligid mo. Pera ang pwedeng dahilan ng pagtatalo sa kaanak, mag-ingat. Ibibigay mo ang lahat sa ngalan ng pag-ibig, pero kapag nagkaroon ng problema, huwag sarilinin ang problema. Lucky numbers: 6, 15, 33 at 37.

DAGA. Isinilang noong 1924/36/48/60/72/84/96 
Mahihirapan kang makapag-ipon, pero kailangan mong magtipid. Dahil sa pagmamatigas, susuko ang  sino mang magmamagandang loob sa iyo. Malaki ang tsansa na makatagpo mo ang kapartner na magugustuhan at makakasundo mo sa maraming bagay. Maghinay-hinay sa trabaho kahit gusto mong mapagbuti ito ng husto, dahil hihina ang resistensya mo kapag kulang sa pahinga at tulog. Lucky numbers: 20,24,32 at 41.

BAKA. Isinilang noong 1925/37/49/61/73/85/97 
Tamang oras na ituon ang isip sa hinaharap, kumilos upang maabot ang ambisyon at manalig na matutupad ito. Matutukso kang gumastos ng husto, pero paghandaan ang mas mahalagang gastusing darating.. Huwag gaanong alalahanin ang problema sa love life dahil kusa itong maaayos. Nasa tamang daan ka tungo sa tagumpay at wala nang makakapigil sa iyo, pero mag-ingat sa mga naiiinggit. Lucky numbers: 18, 35, 39 at 42.
.
TIGRE Isinilang noong 1926/38/50/62/74/86 at 98 
Makakaasa ka sa pagiging tapat ng mga kaibigan. Kailangang balikang muli ang mga dati mong desisyon na buong tapang mong ipinaglaban. Sa trabaho, lalabas ng husto ang iyong husay kaya malaki ang tsansa na matupad ang pangarap na promosyon. May kaunting problema sa pagsasama. Maging maingat sa paghawak sa perang pinaghirapan, bilhin lang kung ano ang kailangan.   Lucky numbers: 6, 22, 37 at 38.

 KUNEHO Isinilang noong 1927/39/51/63/75/87 
Lahat ng pagkakataon ay nasa iyo ngayon, pagsikapang makasulong ka ng buong sipag at ingat. Matutupad din ang ambisyon mo at kikilalanin ang husay mo. Makakaasa sa ilang kamag-anak at kaibigan sa oras ng kagipitan. Sa kabila ng distansya sa pagitan ninyo ng mahal mo, pakiramdam mo ay hindi pa huli ang lahat. Magtiwala sa intuisyon mo, na madalas ay tama. Lucky numbers:13, 16, 30 at 44.

 DRAGON Isinilang noong 1928/40/52/64/76/88 
Magkakaroon ng pagbabago sa materyal na kalagayan dahil kikita ka sa transaksyong papasukan. Kung may ka-live in, kailangan ng seryosong usapan upang malinawan ang relasyon. Baka kailangan mong gumawa agad ng desisyon, maging maingat at makatarungan. Matinding pananakit ng ulo ang posibleng maranasan, iwasan ang matataong lugar, paglanghap ng maruming hangin at tensyon sa trabaho.   Lucky number:7, 13, 19 at 27.

AHAS Isinilang noong 1929/41/53/65/77/89 
Marami ka pang pwedeng gawin at magkakaroon ka ng oras para sa mga kaibigan at kakilala. Huwag dibdibin ang lahat ng bagay. Kung may kaunting distansya, mas magiging malinaw ang pananaw mo sa mga bagay. Posibleng dumating ang problemang mahirap lutasin, sundin ang nilalaman ng puso. Mahal mo ang iyong mga kaibigan, pero kung meron kang nakakaalitan, layuan na ito upang hindi lumala ang sitwasyon.   Lucky numbers:12, 27, 37 at 49.

KABAYO. Isinilang noong 1930/42/54/66/78/90
Magiging romantiko ka ngayon dahil maaalala mo ang nakaraan. Huwag nang buhayin pa ang matagal nang patay na love affair upang hindi na magbalik ang masakit na alaala. Sa trabaho, iwasang makipagtalo sa mga kasamahan. Kailangan ng ibayong ingat at pagtitipid. May lalapit pa rin upang humingi ng tulong, magbigay kung may maiaabot, pero huwag nang umasang mabayaran pa ito. Lucky numbers: 2, 8, 17 at 36.

KAMBING. Isinilang noong 1919/31/43/55/67/79 at 91 
Makakaasang makakagawa ng tamang desisyon kung pagbabasehan ang iyong intuisyon at common sense. Sa kabila ng mga problema, huwag mawalan ng pag-asa dahil maaayos din ang lahat. Sa mag-asawa, mauunawaan nyo ang isa’t isa, pero maging malumanay sa pananalita at magpakita ng atensyon sa maliliit na bagay. Matamlay ka ngayon, kailangan ng sapat na pahinga at ihinto muna ang ibang dagdag na gawain. Lucky numbers: 14, 21, 30 at 37.

UNGGOY. Isinilang noong 1920/32/44/56/68/80/92
Ang problema sa pamilya ay nakakaapekto sa iyong kalusugan. Kailangang bigyan ng atensyon ang sarili upang makaiwas sa dagdag pang problema. Masaya ang love life, kaya mababawasan ang pag-aalala. Upang makaiwas sa sakit, maging maingat sa kinakain at sa pakikipag-relasyon. Uminom ng maraming tubig, upang madaling mailabas ang nag papabigat ng pakiramdam. Lucky numbers: 10, 19, 21 at 43.

Don't Miss