Responsive Ad Slot

Maid FinderFind employer quickly!
Download the App!
Latest

Buhay Pinay

Features

People

Sports

Philippine News

Join us at Facebook!

Mahigpit sa pera ang amo

06 December 2016

Mula nang tumigil sa trabaho ang lalaking amo ni Minda ay inako na nito ang pangangasiwa ng kanilang gastusin. Ibinibigay nito nang buo kay Minda ang buwanang budget para sa pambili ng pagkain sa palengke at supermarket, at saka gumawa ng excel file para dito itinatala ni Minda ang lahat ng binili.

Naka-upload din ito sa Dropbox, isang internet service, para kahit nasa biyahe ang mga amo ay maari pa rin nilang makita ang listahan. Pagsapit ng katapusan ng buwan ay sabay nilang rerepasuhin ang listahan at pag-aaralan ang gastos.

Noong una ay napagkakasya ni Minda ang pera pero kalaunan ay lagi na siyang humihingi ng dagdag dahil madalas silang may bisita.  Ayaw din kasi ng amo niyang babae na tinitipid ang pagkain nila at dahil dito, pakiramdam ni Minda ay naiipit siya sa gitna.

Minsan ay hindi napigilan ni Minda ang sariling umiyak habang ipinapaliwanag sa among babae na nahihirapan siyang pagkasyahin ang pera.

Naintindihan naman siya ng among babae at nangakong ito na ang hahawak ng budget pero hanggang ngayon ay ang among lalaki pa rin niya ang gumagawa nito.

Kaya naman si Minda ang napipilitang maghahanap ng paraan na pagkasyahin ang pera nang hindi isinasakripisyo ang kalidad ng inihahain niya sa hapag-kainan. Si Minda na isang Ilokana ay naninilbihan sa isang pamilya sa na nakatira sa Mid-levels.—Gina N. Ordona

Don't Miss