Responsive Ad Slot

Latest

Sponsored

Features

Buhay Pinay

People

Sports

Philippine News

Join us at Facebook!

Suwerte mo na ba?

16 February 2018

ASO. Isinilang noong 1922/34/46/58/70/82/94
Kung magpa-plano na kasama ang mga kaibigan, mae-enjoy mo ito at magiging popular ka sa kanila. Huwag madaliin ang trabaho, pag-aralan pa itong mabuti. Lagyan ng matibay na harang ang pribadong buhay at propesyon. Bantayang mabuti ang pag-aaral ng mga anak, bigyan sila ng payo at suportahan ang kanilang pagsisikap. Mag-ingat sa paggamit ng likidong maaring pagmulan ng apoy.  Lucky numbers: 5, 13, 16, at 41.
.
BABOY. Isinilang noong 1923/35/47/59/71/83/95
Magkakaroon ka ng mga pangitain na maaring matupad. May tsansa kang magkaroon ng ugnayan sa mga taong nasa mataas na katungkulan. Sa trabaho, bawasan ang pananalita lalo na kung hindi ito tungkol sa gawain, maging propesyunal. Subukang ituon ang pansin sa ibang bagay upang mabawi ang dating sigla. Magandang panahon upang makaisip ng mga bagong paraan at pagkakakitaan. Maaayos mo ang pananalapi at makakaahon sa masikip na sitwasyon. Lucky numbers: 17, 25, 31 at 40.

DAGA. Isinilang noong 1924/36/48/60/72/84/96 
Tatanggap ka ng suporta sa iyong love affairs, at magiging maligaya ka. Mauunawaan ka ng mga anak. Makakaranas ng pagkasira ng tiyan, kaya kumain ng lutong carrots, saging, kanin at uminom ng coca cola. Panatilihin ang magandang relasyon sa mga tao dahil kakailanganin mo sila. Gaganda ang pagta-trabaho mo dahil magkukusa kang kumilos at gumawa ng paraan. Huwag mag-atubiling pabilisin ang trabaho, at iwasan ang mga kumukontra at pumipigil sa iyo. Lucky numbers: 11, 27, 29 at 32. ?

BAKA. Isinilang noong 1925/37/49/61/73/85/97 
Sasamantalahin mo ang mga darating na pagkakataon, na abot kamay mo lang. Marami kayong balak gawing magkakaibigan, pero huwag makipag-kompromiso kung hindi ka sigurado. Mararanasan ang masasayang sandali sa piling ng mga anak. Ang pagiging labis na ginawin ay maaring dulot ng problema sa atay. Masyado kang nag-aalala sa magiging kinabukasan mo, lalo na kung walang katuwang sa buhay. Iwasan maging negatibo dahil wala ring idudulot itong maganda. Lucky numbers: 19, 26, 33 at 41.
.
TIGRE Isinilang noong 1926/38/50/62/74/86 at 98 
Nararapat lang na magsaya ka rin at maglibang. Muli ring mabubuhay ang matagal nang pagkakaibigan at dating kakilala. Mag-ingat sa pakikipag-usap at kailangang tuparin mo ang napag-kasunduan. Magkakaroon ng hindi inaasahang pagbabago sa trabaho kaya masisira ang dating nakagawian; tanggapin ito ng maayos. Mag-ingat sa pagkalito ng isip. Ang patuloy na pag-iwas at pananahimik ay magdudulot ng hindi pagkakaunawaan at lalong magpapalala sa sitwasyon. Lucky numbers: 6, 18, 28, 38.

KUNEHO Isinilang noong 1927/39/51/63/75/87 
Gamitin ang enerhiya at sigla upang tapusin ng maayos ang mga sinimulang proyekto. Matibay ang pagkakaibigan ngayon. Hayaang magsalita at pakinggan ang sinasabi ng kapartner dahil may karapatan din siya sa mga desisyon bilang katuwang mo sa buhay. Sa sports, isa-alang alang ang edad at pisikal na kundisyon at huwag nang subukang gumawa ng bagong record. Lucky numbers: 14, 29, 33 at 39.

 DRAGON Isinilang noong 1928/40/52/64/76/88 
Bigyan ng halaga ang pagkakaibigan sa iyong buhay. Mahusay na trabaho, tiyaga at suporta ang susi upang magtagumpay ka. Malaki ang potensyal na lumaki ang kita dahil mahusay kang makipag- transaksyon at maswerte sa sugal. Ugaliin ang page-exercise upang gumanda ang sirkulasyon ng dugo. Lahat ng kontrata ay pabor sa iyo. Magmatigas sa mga kaanak at ipaintindi na dapat ay may limitasyon ang kanilang panghihimasok. Lucky numbers: 4, 16, 22 at 31.

AHAS Isinilang noong 1929/41/53/65/77/89 
Makukuha mo ang matagal nang inaasam sa trabaho o personal na ambisyon. Kung nagmamatigas ka at ayaw makipagkasundo, hindi maiiwasan na dumami pa ang problema. May ahas sa grupo ng iyong malalapit na kaibigan. Sisigla ka kung iibahin mo ang dating nakagawian. Ang problema sa malalapit sa iyo ang sanhi ng muli mong pananahimik at pag-iwas sa mga tao. Lucky numbers: 6, 13, 28 at 37.?

KABAYO. Isinilang noong 1930/42/54/66/78/90
Ang hidwaan sa isang malapit na kaibigan ang magpapakaba sa iyo. Sa kabila ng mainit na sitwasyon sa trabaho, huwag magbitiw dahil higit na malaki ang problema kung wala kang trabaho. May problema sa pananalapi kaya mag-ingat sa mga gastusin. Walang dapat ipag-alala sa kalusugan. Masaya ang pagsasama, at maliligaya at hindi malilimutang sandali ang pagsasaluhan. Lucky numbers: 12, 24, 30 at 37.

KAMBING. Isinilang noong 1919/31/43/55/67/79 at 91 
Ang labis na pagmamahal ay hindi rin maganda ang idudulot sa iyo. Sa trabaho, hindi mo magugustuhan ang hindi pagsang-ayon sa gusto mo. Mabuting kumuha ng insurance dahil hindi ka ligtas sa pagkasira ng mga kagamitan. Huwag balewalain ang mga nararamdamang sakit upang hindi ito lumala, magpatingin agad. Sikat ka sa mga dadaluhang pagtitipon, pero mag-ingat sa inis ng mga naiinggit. Lucky numbers: 11, 19, 28 at 34.

UNGGOY. Isinilang noong 1920/32/44/56/68/80/92
Posibleng makamit ang inaasam mo, at panalo ka rin sa trabaho. Panatilihin ang maayos na kalusugan. Magsikap pa ng husto kahit nahihirapan ka, may pagkukunan ka ng lakas na hindi mo alam dati. Kung gusto mong umasenso, ipakita mo ang matalas na pag-iisip. Upang malutas ang problema sa pamilya, piliin ang solusyon na mas patas, kahit na kailangan ito ng ibayong sakripisyo. Lucky numbers: 16, 24, 31 at 43.

TANDANG Isinilang noong 1921/33/45/57/69/81/93
Mahahanap mo rin ang kapayapaan ng loob. Magiging maayos ang relsayon sa taong ipakikilala sa iyo. Bantayang mabuti ang iyong investments. Iwasan ang mga hindi importanteng gastusin. Maaapektuhan ang relasyon sa mga malalapit sa iyo dahil akala mo ay iniiwan ka nila kung kailan mo sila kailangan, pero mali ang iyong iniisip, dahil ikaw ang kusang lumalayo. Lucky numbers: 19, 25, 37 at 44.
Don't Miss