Responsive Ad Slot

Maid FinderFind employer quickly!
Download the App!
Latest

Buhay Pinay

Features

People

Sports

Philippine News

Join us at Facebook!

Covers the period July 15-31

19 July 2016

UNGGOY. Isinilang noong 1920/32/44/56/68/80/92
Tataas ang tiwala sa iyong kakayahan at madadagdagan ang responsibilidad mo. Mayroong hindi matutuwa dito, pero wala ring magagawa. Mag-ingat sa sport na sinasalihan o sa pagmamaneho. Huwag hayaang mahadlangan ng mga dating paniniwala, labanan ito! May masasaktan sa pamilya sa pagsasabi mo ng totoong nararamdaman, pero makakatulong din ito upang malinawan ang sitwasyon. Lucky numbers: 3,19,27 at 42.
44.
TANDANG Isinilang noong 1921/33/45/57/69/81/93
Magbabago ang kalagayan sa pera dahil kikita ka sa ilang transaksyong papasukan. Kung may karelasyon, ito ang tamang panahon upang pag-isipan at pag-usapang mabuti ang inyong relasyon at saan patutungo ito. Kung sakaling kailanganing gumawa ng mabilis na desisyon, magpakita ng kabaitan at pagiging patas. Iwasan ang maingay at matataong lugar upang makaiwas sa pananakit ng ulo. Lucky numbers: 11,16,28 at 45.

ASO. Isinilang noong 1922/34/46/58/70/82/94
Mahaharap sa maraming pagsubok, pero ituloy mo lang ang iyong pagsisikap. Ang ambisyon ay unti-unting matutupad, at mabibigyan ng pansin ang iyong pinaghirapan. Sa kabila ng pagkakalayo sa minamahal, ramdam mo pa rin na hindi pa huli ang lahat. Sundin mo ang iyong intuisyon, dahil madalas ay tama ito. Handang tumulong ang malalapit sa iyo, kung kailangan mo ito. Lucky numbers: 5,18,21 at 37.
.
BABOY. Isinilang noong 1923/35/47/59/71/83/95
Madali kang makibagay kahit saan ka makarating at madali mong matututuhan ang mga mahahalagang bagay. Maayos ang kalusugan at babalik ang sigla pagkatapos ng panahon ng pagmumukmok at kawalan ng pag-asa. Huwag basta tumiklop kapag nasaling ang iyong pride; at bawasan ang pagiging maramdamin. Maaasahan ka lagi ng iyong pamilya para ayusin ang mga problema. Lucky numbers: 14,20,31 at 41.

DAGA. Isinilang noong 1924/36/48/60/72/84/96
Lalawak ang pananaw dahil na rin sa iba’t ibang uri ng taong nakakasalamuha at nagiging kaibigan. Huwag dibdibin ang mga bagay- bagay, dumistansya ka muna upang mas makitang mabuti ang lahat, at maayos din ito. Pakinggan ang sinasabi ng puso, kung ang dinadalang problema ay tila mahirap lutasin. Mahal mo ang iyong mga kaibigan, pero may isa na makakaaway mo. Subukang maayos ang gusot bago pa maapektuhan ang iba mong kakilala. Lucky numbers: 19,34,37 at 40.
 39.
BAKA. Isinilang noong 1925/37/49/61/73/85/97
Makakaasa sa pagiging prangka at pagsasabi ng tapat ng mga kaibigan. Kailangang tanggapin na hindi lahat ng pagpili at ipinaglaban mo ay tama. Malaki ang tsansa na makuha ang inaasam na promotion dahil sa pagiging malikhain at masigasig sa trabaho. Magiging maingat ka sa paghawak ng pera ngayon, huwag bumili ng mga bagay na magagamit, kundi sa mga bagay lang na kailangan. Lucky numbers: 5,17,29 at 35.
.
TIGRE Isinilang noong 1926/38/50/62/74/86 at 98
Makakatulong ang payo ng mga kaibigan mo. Gaganda ang kalagayan sa trabaho pero kailangang mag-ingat sa mga kasamahan. Pera ang magiging dahilan ng away sa malalapit sa iyo, mag-ingat. Todo-todo ka kung magmahal. Kung sakaling magkaproblema, huwag sarilinin ito dahil walang makakatulong sa iyo kung hindi ka magsasalita. Lucky numbers: 11,22,28 at 39.

 KUNEHO Isinilang noong 1927/39/51/63/75/87
Magsisipag ka ng husto ngayon upang matupad ang iyong hinahangad na pag-asenso. Walang makakahadlang sa iyong pagsisikap at tiyaga kaya tiyak na magtatagumpay ka, pero mag-ingat sa mga taong maiinggit sa iyo. Mag-ingat sa paggastos dahil mahaharap ka sa problema sa pera. Huwag gaanong isipin ang problema sa love life dahil maaayos din ito nang ayon sa kagustuhan mo. Lucky numbers: 13,15,26 at 43.

 DRAGON Isinilang noong 1928/40/52/64/76/88
Mag-ingat sa mga problemang darating. Iwasan ang labis na pagkain at bantayan ang kalusugan na naaapektuhan ng dahil sa pag-aalala sa mga tanong na ipinupukol ng pamilya mo. Bigyan ng oras ang sarili na pag-isipan nang husto ang problema at makaiwas sa gulo. Masaya naman ang love life, pero huwag namang ikaw lang ang laging nagbibigay. Lucky numbers: 20,21,25 at 33.

AHAS Isinilang noong 1929/41/53/65/77/89
Tama ang gagawing desisyon na batay sa intuisyon at praktikal na paraan. Huwag panghinaan ng loob sa gitna ng problema dahil kusa rin itong maayos. Maganda ang pagsasama, lalo na kung paiiralin ang kalmadong pananalita at magpapakita ng atensyon. Bantayan ang mga anak. Maglaan ng oras sa regular na ehersisyo upang gumaan ang pakiramdam. Lucky numbers: 16,18,29 at 36.

KABAYO. Isinilang noong 1930/42/54/66/78/90
Gumawa ng paraan upang mas maging palakaibigan at mailabas ang tunay na nararamdaman dahil ito ang inaasahan sa iyo. Maganda ang lagay ng kalusugan at pag-iisip, kaya kung gusto mong maglambing; huwag nang lumayo pa para humanap ng kaligayahan dahil nasa tahanan mo lang ito. Maging mahinahon sa pagpuna sa lahat ng tao at bagay. Iwasang magyabang o magpasikat dahil baka makasama ito sa iyo at layuan ka ng mga kaibigan. Lucky numbers: 6,7,13 at 41.

KAMBING. Isinilang noong 1919/31/43/55/67/79 at 91
Magbabalik-tanaw ka sa nakalipas na romansa at relasyon. Huwag nang buhayin pa ang patay nang pag-ibig dahil babalik lang ang masakit na mga alaala. Sa trabaho, iwasang makipag-away sa mga kasamahan. Kailangan mong magtipid ng husto. May lalapit uli sa iyo upang humingi ng tulong. Huwag umasa na tatanawin ito na utang na loob, pero hindi ito dahilan upang maging matigas ang puso mo. Lucky numbers: 12,19,35 at 46.
Don't Miss