Responsive Ad Slot

Latest

Sponsored

Features

Buhay Pinay

People

Sports

Philippine News

Join us at Facebook!

Ang kapalaran mo sa Enero

02 January 2020


BABOY. Isinilang noong 1923/35/47/59/71/83/95/07
Mag-ingat na magkaroon ng alitan sa pamilya. Paninindigan mo ang kagustuhang tumayo sa sariling mga paa at kumilos ng malaya. Magiging masaya ka sa piling ng mahal mo. May problema sa trabaho; kailangang harapin ang taong alam mong galit sa iyo – posibleng magkaroon ng bayolenteng away kung hindi mo kokontrolin ang sarili. Lucky numbers: 7, 14, 23 at 35.

DAGA. Isinilang noong 1924/36/48/60/72/84/96/08
Ngayon ay gusto mong sumubok ng mga bagong bagay at i-enjoy ng husto ang buhay. Mag-ingat sa masaklap na pakikipaghiwalay sa dating mga kaibigan o kaanak. Umiwas sa mga maalat na pagkain at mga de-lata na nagiging sanhi ng pananakit ng ulo o pagkakaroon ng sakit sa balat. Kung may problema sa pera, makakaasa ka ng tulong sa mga taong nasa paligid mo. Lucky numbers: 6, 12, 37 at 39.

BAKA. Isinilang noong 1925/37/49/61/73/85/97/09
Kung wala kang ginagawa, lalo kang malulungkot- abalahin ang sarili. Ang kalungkutan ang pinakamalaki mong kaaway, makisalamuha at makipagkaibigan. Dagdagan ang pagbabasa ng magagandang libro. May problema sa pagsasama, pero ang pagiging pasensyosa at maunawain ay makakatulong upang maging maayos ang lahat. Ingatan ang puso, bawasan ang kain at piliting maging positibo ang pananaw. Lucky numbers: 17, 20, 33 at 47.

CALL NOW!

TIGRE Isinilang noong 1926/38/50/62/74/86 at 98/10
Kulang ka sa sigla at may kaunting problema sa atay; bawasan ang kain. Mabilis ang asenso mo sa trabaho, pero magiging komplikado ang relasyon sa pamilya. Piliting ayusin ang problemang laging sumisira sa katahimikan ng tahanan. Magtatagumpay ka sa papasukang long-term investments. Lucky numbers: 13, 22, 37 at 40.

KUNEHO Isinilang noong 1927/39/51/63/75/87/99
Makakaranas ng mga nakakakilig na karanasan! Ang malalaki mong plano ay unti-unting matutupad. Huwag mag-atubiling makipag-kompromiso upang maibalik ang dating katahimikan at saya ng pagsasama ng pamilya. Masyado kang magiging maluho ngayon sa kagustuhan mong mangolekta ng mga magaganda at mamahaling bagay; mag-ingat sa laki ng babayaran mo! Lucky numbers: 11, 29, 31 at 44.

 DRAGON Isinilang noong 1928/40/52/64/76/88/00
Mag-lie low ka muna at iwasang maging sentro ng atensyon. Magagawan mo ng paraan na ayusin ang hindi pagkakaintindihan sa mga malalapit sa iyo at maibalik ang init pagsasama sa pamilya. Malakas pa rin ang karisma mo upang makaakit ng mga bagong tagahanga. May mga pagtatalong magaganap; huwag nang buhusan pa ng gasolina ang apoy sa pagiging agresibo mo at pagbitaw ng masakit na salita. Lucky numbers: 7, 21, 35 at 45.

CALL OUR HOTLINE!

AHAS Isinilang noong 1929/41/53/65/77/89/01
Magkakaproblema ka sa pera; mag-ingat sa mga gastusin at magtipid! Iwasang mauwi sa pagtatalo ang diskusyon sa usapin sa pamilya. Sa love life, huwag ikulong ang sarili sa akala mong ligtas na sitwasyon, pero mabuway pala. Kung single, maaari kang magkaroon atraksyon sa isang taong makikilala. Maayos mong gagampanan ang mga gawain, pero huwag magpakapagod ng husto. Lucky numbers: 19, 30, 41 at 47.

KABAYO. Isinilang noong 1930/42/54/66/78/90/02
Masipag at masigla, alam mong pakilusin ang mga tamad. Sa pamilya, masusunod ang gusto mo ng walang reklamo. Makakakuha ka ng suporta sa mga kakilala dahil sa angkin mong husay at karisma. May oportunidad kang kumita sa papasukang negosyo. Mag-aatubili kang baguhin ng tuluyan ang love life dahil sa hindi magandang idudulot nito at ayaw mong mabago ang nakagawian mo. Lucky numbers: 6, 12, 27 at 38.

KAMBING. Isinilang noong 1919/31/43/55/67/79/91/03
Mag-ingat sa mga sasabihin mo; hindi ka kailangang manahimik , pero maging malumanay at maingat. Maswerte kang makakabili o makakabenta ng lupain sa maayos na paraan at kondisyon. Huwag agad maniwala sa mga matamis na salita ng nanunuyo sa iyo, o dumistansya ka muna. May malaking pagbabago sa pamilya na ikaiinit mo ng ulo; subukang makibagay kaysa tutulan agad ito. Lucky numbers: 16, 22, 29 at 43.

Call us!

UNGGOY. Isinilang noong 1920/32/44/56/68/80/92/04
Mag-ingat na maubusan ng mga magagandang ideya; upang maiwasan ito, maglibang at mag-relax sa pamamagitan ng sports. Isang magandang oportunidad ang ibibigay sa iyo, huwag kang mahiya. Hindi mo magagawa ang mga bagay ng sabay-sabay, gumawa ka ng paraan na maayos ito ng ayon sa prayoridad. Mas bibigyan mo ng pansin ang katangian ng mga kaibigan mo sa halip na hanapan sila ng kapintasan, na ikalulugod ng lahat. Lucky numbers: 7, 11, 32 at 44.

TANDANG. Isinilang noong 1921/33/45/57/69/81/93/05
Marami kang magagawa sa linggong ito basta alam mong samantalahin ang pagkakataon. Iwasan muna ang transaksyon sa lupain o tungkol sa mana. Magagamit mo ng husto ang karisma mo ngayon. Dagdagan ang tulog at iwasan ang sobrang pagod sa trabaho. Nahihirapan kang gampanan ang araw-araw na trabaho dahil sa problema sa pamilya; huwag mag-alala dahil maaayos din ang lahat. Lucky numbers: 5, 14, 36 at 43.

ASO. Isinilang noong 1922/34/46/58/70/82/94/06
Tatanggap ka ng magandang alok sa trabaho, at hindi lang isa ang pagpipilian mo. Mag-ingat sa labis na gana sa pagkain; ang klase at dami ng pagkain ay kailangang balanse. Maswerte sa pera ngayon. Mag-ingat sa pagsasabi ng opinyon. Alagaan ang mga magulang. Mas magiging masaya ang love life; marami ang mala-love at first sight, pero may seryosong kumplikasyon ito kung mayroon nang karelasyon. Lucky numbers: 19, 24, 38 at 42.
---
I-try mo ito, Kabayan: Kung interesado kang ma-contact ang mga advertiser namin dito, pindutin lang ang kanilang ad, at lalabas ang auto-dialer. Pindutin ulit upang tumawag. Hindi na kailangang pindutin ang mga numero.

Don't Miss